Skip navigation

Respect confidentiality

As a student you should:

 • keep information about service users and carers confidential, and only use it for the purpose for which it was given.
 • follow local policies or guidelines on confidentiality produced by your education provider or practice placement provider.
 • remove anything that could be used to identify a service user or carer from information which you use in your assessments or other academic work related to your programme.
 • If any confidential information raises concerns about the safety or wellbeing of someone, you should discuss this promptly with an appropriate member of staff at your education provider or practice placement provider.

Related content

What the standard says:


 • Defnyddio gwybodaeth

  5.1 Rhaid i chi drin gwybodaeth am ddefnyddwyr gwasanaeth yn gyfrinachol.

  Datgelu gwybodaeth

  5.2 Dim ond dan yr amgylchiadau hyn y dylech ddatgelu gwybodaeth gyfrinachol:

  – os oes gennych ganiatâd;
  – os yw'r gyfraith yn caniatáu hyn;
  – ei bod er lles gorau'r defnyddiwr gwasanaeth; neu
  – os yw er lles y cyhoedd, er enghraifft os yw'n angenrheidiol i amddiffyn diogelwch y cyhoedd neu i atal niwed i eraill.

Tudalen wedi'i diweddaru ymlaen: 30/09/2020
Top