Skip navigation

Promote and protect the interests of service users

As a student you should:

 • treat service users and carers as individuals, respecting their privacy and dignity.
 • make sure that you have consent from service users or other appropriate authority before you provide any care, treatment or other services.
 • follow your education provider’s or practice placement provider’s policy on consent.
 • make sure that before you provide any care, treatment or other services, the service user is aware that you are a student.
 • respect a person’s right to have their care, treatment or other services carried out by a professional and not a student.
 • treat everyone equally and not discriminate against anyone because of your personal views.
 • keep relationships with service users and carers professional.

Related content

What the standard says:


 • Trin defnyddwyr gwasanaeth a’u gofalwyr gyda pharch

  1.1 Rhaid i chi drin defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr fel unigolion, gan barchu eu preifatrwydd ac urddas.

  1.2 Rhaid i chi weithio mewn partneriaeth gyda defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr, gan eu cynnwys, ble fo'n briodol, mewn penderfyniadau am ofal, triniaeth neu wasanaethau eraill i'w darparu.

  1.3 Rhaid i chi annog a helpu defnyddwyr gwasanaeth, ble fo'n briodol, i gynnal eu hiechyd a lles eu hunain, ac i'w cefnogi er mwyn iddynt allu gwneud penderfyniadau gwybodus. 

  Sicrhewch fod gennych gydsyniad

  1.4 Rhaid i chi sicrhau bod gennych gydsyniad defnyddwyr gwasanaeth neu awdurdod priodol arall cyn i chi ddarparu gofal, triniaeth neu wasanaethau eraill. 

  Herio gwahaniaethu

  1.5 Ni ddylech wahaniaethu yn erbyn defnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr na chydweithwyr trwy ganiatáu i'ch barnau personol effeithio ar eich perthnasau proffesiynol na gofal, triniaeth na gwasanaethau eraill a ddarperir gennych.

  1.6 Rhaid i chi herio cydweithwyr os ydych chi'n meddwl eu bod wedi gwahaniaethu yn erbyn, neu eu bod yn gwahaniaethu yn erbyn, defnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr a chydweithwyr.

  Cynnal terfynau priodol

  1.7 Rhaid i chi gadw eich perthynas gyda defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr yn broffesiynol.

Tudalen wedi'i diweddaru ymlaen: 30/09/2020
Top