Skip navigation

Keep records of your work

As a student you should:

 • make sure that the records you keep are clear and accurate.
 • help to protect records from being damaged, lost or accessed by someone without permission.
 • follow your education provider’s or practice placement provider’s policy on record keeping.

Related content

What the standard says:


 • Cadwch gofnodion cywir

  10.1 Rhaid i chi gadw cofnodion llawn, clir, a chywir ar gyfer pawb yr ydych yn gofalu amdanynt, trin neu ddarparu gwasanaethau eraill iddynt.

  10.2 Rhaid i chi gwblhau'r holl gofnodion yn brydlon a chyn gynted â
  phosibl wedi darparu gofal, triniaeth neu wasanaethau eraill.

  Cadw cofnodion yn ddiogel

  10.3 Rhaid i chi gadw cofnodion yn ddiogel trwy eu hamddiffyn rhag colled, difrod neu fynediad amhriodol.

Tudalen wedi'i diweddaru ymlaen: 30/09/2020
Top