Skip navigation

Report concerns about safety

As a student you should:

 • speak to an appropriate member of staff at your education provider or practice placement provider promptly if you are worried about the safety or wellbeing of service users, carers or others. 
 • put the safety and wellbeing of service users before any personal concerns, for example, about assessments, marks, other work related to your programme, employment prospects or other personal gain.

Related content

What the standard says:


 • Adrodd ar bryderon

  7.1 Rhaid i chi adrodd unrhyw bryderon sydd gennych am ddiogelwch neu les defnyddwyr gwasanaeth yn brydlon a phriodol.

  7.2 Rhaid i chi gefnogi ac annog unrhyw rai eraill i adrodd ar bryderon a pheidio atal unrhyw un rhag codi pryderon.

  7.3 Rhaid i chi gymryd camau priodol os oes gennych bryderon am ddiogelwch neu les plant neu oedolion bregus.

  7.4 Rhaid i chi sicrhau bod iechyd a lles defnyddwyr gwasanaeth yn dod cyn unrhyw deyrngarwch proffesiynol neu arall.

  Mynd ar drywydd pryderon

  7.5 Rhaid i chi fynd ar drywydd unrhyw bryderon yr ydych wedi eu hadrodd ac, os oes angen, eu huwchgyfeirio.

  7.6 Rhaid i chi gydnabod a gweithredu ar bryderon a godir i chi, gan ymchwilio, uwchgyfeirio neu ddelio â'r pryderon hynny ble fo'n briodol i chi wneud hynny.

Tudalen wedi'i diweddaru ymlaen: 30/09/2020
Top