Skip navigation

As a student you should:

 • make sure that you take all appropriate steps to limit the risk of harm to service users, carers and others.
 • not do anything that you think will put someone in danger or at unacceptable risk.
 • follow your education provider’s or practice placement provider’s policy on managing risk.
 • be aware that you may put your service users or yourself at risk if your performance or judgement is affected by your physical or mental health.
 • ask for appropriate support and adapt your study or stop studying if your performance or judgement is affected by your physical or mental health and could put service users, yourself or others at risk.
 • get advice from a doctor or other appropriate professional if you are worried about your physical or mental health.

Related content

What the standard says:


 • Nodi a lleihau risg

  6.1 Rhaid i chi gymryd pob cam rhesymol i leihau risg o niwed i ddefnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr a chydweithwyr cyn belled ag sy'n bosibl.

  6.2 Ni ddylech wneud unrhyw beth, na chaniatáu i unrhyw un wneud unrhyw beth, a allai greu risg annerbyniol i iechyd neu ddiogelwch defnyddiwr gwasanaeth, gofalwr neu gydweithiwr.

  Rheoli eich iechyd

  6.3 Rhaid i chi wneud newidiadau i sut ydych yn ymarfer, neu stopio ymarfer, os gallai eich iechyd corfforol neu feddyliol effeithio ar eich perfformiad neu farn, neu greu risg i eraill am unrhyw reswm.

Tudalen wedi'i diweddaru ymlaen: 30/09/2020
Top