Skip navigation

Be honest and trustworthy

As a student you should:

 • make sure that your conduct and behaviour does not damage public trust and confidence in your profession.
 • be aware that your conduct and behaviour outside of your programme may affect whether or not you are allowed to complete your programme or register with us.
 • not claim that you have knowledge, skills, qualifications and experience which you do not.
 • be honest about your role with service users, carers and others.
 • make sure that your personal appearance is appropriate for your practice placement environment.
 • follow your education provider’s or practice placement provider’s policy on attendance.
 • You should follow your education provider’s policies on ethics when carrying out research.
 • make sure that all attendance, achievement and assessment records are completed accurately and truthfully.
 • reference other people’s work appropriately and not pass it off as your own.
 • provide constructive feedback on the quality of your teaching and learning experience in both the education and practice placement setting
 • provide, as soon as possible, any important information about your conduct, competence or health to your education provider and practice placement provider.
 • tell your education provider, as soon as possible, if you are charged with, convicted of, or accept a caution for, any offence.
 • co-operate with any investigation into your conduct or competence.

Related content

What the standard says:


 • Ymddygiad personol a phroffesiynol

  9.1 Rhaid i chi wneud yn siwˆ r bod eich ymddygiad yn cyfiawnhau ymddiriedaeth a hyder y cyhoedd ynoch chi a'ch proffesiwn.

  9.2 Rhaid i chi fod yn onest am eich profiad, cymwysterau a sgiliau.

  9.3 Rhaid i chi wneud yn siwˆ r bod unrhyw weithgareddau proffesiynol yr ydych yn ymwneud â nhw yn gywir ac nad ydynt yn debygol o gamarwain.

  9.4 Rhaid i chi ddatgan unrhyw faterion allai greu gwrthdaro buddiannau a sicrhau nad ydynt yn dylanwadu ar eich barn.

  Gwybodaeth bwysig am eich ymddygiad a chymhwyster

  9.5 Rhaid i chi roi gwybod i ni cyn gynted â phosibl os:

  – byddwch yn derbyn rhybudd gan yr heddlu neu eich bod wedi eich cyhuddo, neu'ch cael yn euog, o dramgwydd troseddol;
  – yw sefydliad arall sy'n gyfrifol am reoleiddio proffesiwn iechyd neu ofal cymdeithasol wedi cymryd camau neu wneud casgliad yn eich erbyn; neu
  – rhoddwyd unrhyw gyfyngiad ar eich ymarfer, neu os ydych wedi'ch gwahardd neu ddiswyddo gan gyflogwr, oherwydd pryderon am eich ymddygiad neu gymhwyster.

  9.6 Rhaid i chi gydweithredu gydag unrhyw ymchwiliad i'ch ymddygiad neu gymhwyster, ymddygiad neu gymhwyster eraill, neu ofal, triniaeth neu wasanaethau eraill a ddarperir i ddefnyddwyr gwasanaeth.

Tudalen wedi'i diweddaru ymlaen: 30/09/2020
Top