Skip navigation

Safonau hyfedredd

Y safonau proffesiynol y mae'n rhaid i bawb sy’n cofrestru eu bodloni er mwyn cael eu cofrestru, a pharhau ar y Gofrestr.

Y safonau hyfedredd yw’r safonau trothwy (lefel mynediad) yr ydym yn eu hystyried angenrheidiol er mwyn amddiffyn y cyhoedd.

Maent yn gosod disgwyliadau eglur ynglŷn â gwybodaeth a galluoedd y rhai sy’n cofrestru gyda ni pan fyddant yn dechrau ymarfer.

Pan fyddant wedi'u cynnwys yn y Gofrestr, rhaid i’r rhai sydd wedi cofrestru barhau i fodloni’r safonau hyfedredd sy’n berthnasol i gwmpas eu hymarfer.

Mae’r safonau hyn yn weithredol o 1 Medi 2023.

Tudalen wedi'i diweddaru ymlaen: 06/09/2018
Top