Skip navigation

Beth yw’r HCPC?

Rydym yn rheoleiddiwr proffesiynau iechyd a gofal yn y Deyrnas Unedig.

  • Ein rôl yw amddiffyn y cyhoedd.
  • Yn ôl y gyfraith, rhaid i bobl fod yn gofrestredig â ni er mwyn gweithio yn y Deyrnas Unedig yn unrhyw un o’r proffesiynau a restrir yma.
  • Dim ond pobl sydd yn bodloni ein safonau ac felly’n gallu ymarfer yn ddiogel ac yn effeithiol rydym yn eu cofrestru.
  • Rydym yn gwirio ansawdd cyrsiau hyfforddi sy’n golygu pan fydd rhywun yn cwblhau un sydd yn bodloni ein safonau, gallwn eu cofrestru.
  • Rydym hefyd yn sicrhau bod rhywun sydd wedi hyfforddi y tu allan i’r Deyrnas Unedig wedi bodloni ein safonau cyn i ni eu cofrestru.
Tudalen wedi'i diweddaru ymlaen: 05/12/2023
Top