Skip navigation

#myHCPCstandards webinar - standard 2

Communicate appropriately and effectively

This is standard 2 of the standards of conduct, performance and ethics.

What the standard says:


 • Cyfathrebu gyda defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr

  2.1 Rhaid i chi fod yn foesgar ac ystyrlon.

  2.2 Rhaid i chi wrando ar ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr ac ystyried eu hanghenion a dymuniadau.

  2.3 Rhaid i chi roi'r wybodaeth i ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr maent angen, mewn ffordd y gallant ei deall.

  2.4 Rhaid i chi sicrhau, ble fo'n bosibl, y gwneir trefniadau i fodloni anghenion ieithyddol a chyfathrebu defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr.

  Gweithio gyda chydweithwyr

  2.5 Rhaid i chi weithio mewn partneriaeth gyda chydweithwyr, gan rannu eich sgiliau, gwybodaeth a phrofiad ble fo'n briodol, er lles defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr.

  2.6 Rhaid i chi rannu gwybodaeth berthnasol, ble fo'n briodol, gyda chydweithwyr sy'n ymwneud â gofal, triniaeth neu wasanaethau eraill a ddarperir i ddefnyddiwr gwasanaeth.

  Cyfryngau cymdeithasol a gwefannau rhwydweithio

  2.7 Rhaid i chi ddefnyddio pob math o gyfathrebu yn briodol a chyfrifol, gan gynnwys cyfryngau cymdeithasol a gwefannau rhwydweithio.

Tudalen wedi'i diweddaru ymlaen: 30/11/2020
Top