Skip navigation

Help i ddefnyddio’r chwiliad gweithwyr lluosog

Mae hyn yn caniatáu ichi wirio statws cofrestru hyd at 100 o unigolion ar unwaith.

Chwilio’r Gofrestr am hyd at 100 o weithwyr proffesiynol ar unwaith

Sut mae defnyddio’r Chwiliad Gweithwyr Lluosog
Dylid rhoi’r rhestr o rifau cofrestru yn y colofnau, yn y lle sydd wedi’i ddarparu uwchben. Rhaid cynnwys cod y proffesiwn ac ni ddylai fod bwlch rhwng cod y proffesiwn a’r rhif cofrestru e.e.:

Bydd canlyniadau’r chwiliad yn darparu manylion cofrestru’r gweithwyr proffesiynol hynny sydd wedi cofrestru ar y pryd.

Sylwch, dim ond am y rhifau cofrestru hynny sydd â fformat dilys y cynhelir chwiliad.Lle caiff mwy na 100 o rifau cofrestru eu darparu, dim ond am y 100 cyntaf y byddir yn chwilio.

 

 

 

Tudalen wedi'i diweddaru ymlaen: 05/11/2018
Top